EN | PL | DE | FR | NO | PT
Browse Items · Zbiory Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (29 total)

[Rejestr uzupełniający do publikacji książkowej: M. Pacholak, Zabrali nam Polskę! Materiały źródłowe z lat 1942-1950 dotyczące losów polskich dzieci w Ugandzie (w świetle zasobów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w…

Spis zawiera imiona, nazwiska i rok urodzenia 3647 osób: mężczyzn, kobiet i dzieci; litery bez polskich znaków diakrytycznych, [-] oznacza informacje uzupełnione lub ich brak; część z uchodźców, tu niewymienionych (ok. 160 osób),…